>Zoover gaat prijzen uitreiken

>Zoover.nl, de best bezochte onafhankelijke beoordelingswebsite in Nederland waarop meer dan een half miljoen vakantiebeoordelingen staan, introduceert de Zoover Awards 2008. Er zijn 21 verschillende categorieën, waaronder Beste hotel, Meest kindvriendelijke vakantiepark, Favoriete luchthaven, Beste touroperator en Beste reissite. De winnaars worden bepaald op basis van de in 2008 geplaatste beoordelingen op Zoover en aan de hand van een online stemronde. Tot 24 december kan er gestemd worden en op 7 januari 2009 worden deze eervolle Awards online uitgereikt op Zoover.nl.
Van de 21 Zoover Awards worden er 12 uitgereikt op basis van de honderdduizenden Nederlandse en internationale consumentenbeoordelingen die in 2008 geplaatst zijn op de Zoover-sites in Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Groot-Brittannië, Polen en Turkije. Deze waardevolle beoordelingen bepalen de winnaars in categorieën als ‘Beste Hotel’, ‘Beste Cruiseschip’, ‘Favoriete Stedentrip’ en ‘Beste Wintersportbestemming’.
In de online stemronde kunnen bezoekers van Zoover.nl tot 24 december 2008 op www.zoover.nl/awards hun stem uitbrengen op de overige 9 speciale Zoover Awards categorieën zoals ‘Beste Touroperator’, ‘Favoriete autovakantieland’ en ‘Mooiste ingezonden foto op Zoover.nl’.

Reageren

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.