>Nationaal Werelderfgoed Weekend

>

>Nationaal Werelderfgoed Weekend 8
De Stelling van Amsterdam

Op 19 en 20 juni houden de Werelderfgoederen in Nederland voor de eerste keer het ‘Nationale Werelderfgoed Weekend’ met veel activiteiten. Zij onderstrepen hiermee de bijzondere betekenis van de door de UNESCO vastgestelde Werelderfgoederen in Nederland.
De Nederlandse Werelderfgoederen: Het voormalig eiland Schokland. Het sinds 1995 eerste en enige archeologische Werelderfgoedmonument in Nederland maakt nu deel uit van de Noordoostpolder als een lichte, ruim vier kilometer lange verhoging in het polderland. Omstreeks 1450 kreeg het de naam Schokland en het werd in 1942 opnieuw deel van het vasteland. Op www.beleef-schokland.nl is alle informatie over Museum Schokland in Ens te vinden.
Droogmakerij De Beemster in Noord-Holland, die het Wereld Erfgoed Stelling van Amsterdam overlapt, behoort sinds 1999 bij het Werelderfgoed. Deze 17e eeuwse droogmakerij werd opgezet om een bedreigend binnenwater om te zetten in vruchtbare en winstgevende landbouwgrond (7.200 ha) volgens de principes van een Oud-Romeinse stad. Een geplande landinrichting die tegenwoordig ook nog wordt gevolgd. Een van de uitvoerders was Adriaensz.Leeghwater. Op www.beemsterinfo.nl wordt alles uitgebreid uiteengezet.
Stelling van Amsterdam: Deze 135 kilometer lange, cirkelvormige verdedigingslinie rond Amsterdam versterkt met 42 forten werd in 1996 op de Werelderfgoedlijst geplaatst. De stelling, die tussen 1883 en 1920 werd aangelegd en weliswaar overbodig bleek te zijn gegeven de ontwikkeling van vliegtuigen en verdragend geschut, is een uniek monument van defensieve en waterstaatkundige techniek. Op www.stellingvanamsterdam.nl zijn de nodige indrukken van dit monument op te doen.
Molens te Kinderdijk: Deze 19 molens, waaronder 16 grote boezemmolens, bij de sluizen van Elshout zijn een internationaal bekend Nederlands symbool. De molens werden tussen 1738 en 1740 gebouwd en zorgden voor droogmaling van de Nederwaard van de Alblasserwaard en de bemaling van de Overwaard. In 1868 namen stoom- en elektrische gemalen deze taken over. www.molenskinderdijk.nl geeft een beeld van dit stukje Nederlandse cultuur dat in 1997 met recht op de lijst van het Werelderfgoed kwam.
Het grootste stoomgemaal, dat ooit ter wereld werd gebouwd, het Ir. D.F. Woudagemaal uit 1920 in Lemmer, dankt zijn naam aan de hoofdingenieur. Ondanks dat de taken in 1967 voor een groot deel werden overgenomen door een tweede elektrisch gemaal bij Stavoren, komt het stoomgemaal toch nog dikwijls in actie. Dit voorbeeld van de industriële techniek van de 20e eeuw kreeg in 1998 een vermelding op de Werelderfgoedlijst. Op www.woudagemaal.nl is informatie over het gemaal te vinden.
Rietveld Schröderhuis in Utrecht: Dit in 2000 op de lijst van Werelderfgoed geplaatste woonhuis werd in 1924 in opdracht van Truus Schröder-Schräder naar een ontwerp van architect-meubelmaker Gerrit Thomas Rietveld gebouwd. Het huis valt sterk op door de architectuur van elkaar snijdende, horizontale en verticale vlakken, lijnen en vensters en het gebruik van de primaire kleuren rood, geel en blauw en van wit, grijs en zwart. Al snel na de bouw trok het huis, mede door de inrichting, wereldwijd de aandacht als één van de belangrijkste bouwwerken van de Moderne Architectuur. www.rietveldschroderhuis.nl verstrekt uitgebreide informatie.
Waddenzee:Het unieke, dynamische Waddengebied is nog jong. Het is ontstaan na de laatste ijstijd circa 7000 jaar geleden, maar er worden nog steeds zandplaten en duinen in snel tempo gevormd en afgebroken. Er zijn landschappen in alle fases van ontwikkeling en zelfs vandaag de dag is met eigen ogen te zien en mee te maken hoe ze in de ijstijd ontstonden. Op eigen wijze laat de Waddenzee zien hoe natuur, planten en dieren zich steeds weer aanpassen aan de dagelijks wisselende omstandigheden op het wad. Daar waar zoet rivierwater zich mengt met het zoute zeewater en processen als het getij, wind en het afzetten van zand en slik nog voorkomen, hebben de dieren en planten zich vernuftig. Informatie is te vinden op www.waddenzeewerelderfgoed.nl
Meer informatie over dit weekend: www.werelderfgoed.nl

0

Reageren

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.