Spoorwegovergangen belangrijk voor wandelaars

Een onbewaakte spoorwegovergang. Foto: CC0/Pixabay/Michael Treu

Een onbewaakte spoorwegovergang. Foto: CC0/Pixabay/Michael Treu


Veel recreanten, zoals wandelaars, fietsers en ruiters maken voor hun tocht gebruik van (onbewaakte) spoorwegovergangen. De belangen van deze recreanten moeten in de toekomst zorgvuldiger meegewogen worden als ProRail overwegen wil aanpassen of zelfs opheffen. Dit heeft staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) afgesproken met ProRail en de recreatieve belangenorganisaties ANWB, Fietsersbond, NOC*NSF, Landelijk Fietsplatform en Wandelnet. De partijen hebben hiervoor een afsprakenkader ondertekend.

Recreatief belang
Spoorwegovergangen zijn vaak essentiële verbindingen in het netwerk voor recreanten. Daarom is het belangrijk dat ProRail en recreatieve belangenorganisaties in overleg treden wanneer ProRail spoorwegovergangen wil afsluiten. Dat is nu vastgelegd in een afsprakenkader. De belangenorganisaties, die verenigd zijn in de Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie brengen advies uit over de recreatieve waarde van de overweg. Om barrières te voorkomen, denkt de Adviesgroep ook mee over eventuele alternatieven bij afsluiting van overwegen.

Afspraken
Door het afsprakenkader krijgen belangenorganisaties al vroeg in het proces van wijziging de mogelijkheid een advies te geven. In het kader is precies vastgelegd welke rol en taken ProRail, het ministerie van IenM en de Adviesgroep hebben. Eén van die afspraken is dat er bij het advies een gebiedsgerichte aanpak wordt gehanteerd. Door deze aanpak is het voor alle partijen duidelijk wat het recreatief belang van de overweg is, wat de gevolgen van het opheffen voor het ongemotoriseerd verkeer zijn en op welke manier recreanten toch veilig aan de overkant kunnen komen.

Reageren

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.