De huidige pandemie verwacht veel aanpassingsvermogen van iedereen. Ook veel bedrijven hebben te maken gekregen met nieuwe uitdagingen dankzij de uitbraak van covid-19. Er ontstaan functies bij bedrijven waarvan we even geleden niet hadden kunnen bedenken dat die er zouden komen. Zo heeft Europa’s grootste budget hostelketen a&o binnen het bedrijf de nieuwe functie ‘Hygiëne Officer’ gecreëerd. Joy Yella Hoyer is sinds kort bij a&o als Hygiëne Officer verantwoordelijk voor het opstellen van alle hygiëne- en veiligheidsprotocollen en het implementeren van deze maatregelen bij alle 39 hostels verspreid over Europa.    

De 31-jarige Joy Yella Hoyer begon haar a&o-avontuur in 2013 als assistent hotelmanagement. Sinds 2018 is ze een gecertificeerde desinfectie-professional en sinds dit jaar zelfs een expert op het gebied van ongediertebestrijding.

“Voor onze gasten is het erg belangrijk dat zij zien dat wij hygiëne erg belangrijk vinden en hier proactief mee bezig zijn”, zegt Joy. “We zijn zichtbaar. Ik loop door het hostel met mijn team en we voeren gesprekken met gasten”. Naast haar team, wordt Joy ondersteund door de general managers van de verschillende hostels, die ook allen gecertificeerd zijn op het gebied van hygiëne en desinfectie.

In het hygiëneconcept van a&o – dat 20 pagina’s telt – is over alles nagedacht; van afstandsmarkeringen, looproutes en desinfectiestations in alle openbare ruimtes tot aan de contactloze waterkranen, constante controle en reiniging van alle ruimtes. “Het concept is nog maar het begin, alles valt of staat met een consequente implementatie en blijvende aanpassingen. Het uiteindelijke doel is de lange termijn invulling van het HACCP-concept (Hazard Analysis & Critical Control Points) in de bedrijfsvoering.”, aldus de expert.

Voor Joy is het belangrijk dat ook na corona iedereen zich aan de maatregelen blijft houden. “We zullen op de lange termijn zeker aan sommige dingen moeten wennen wat betreft maatregelen en gedrag. Ik ben ervan overtuigd dat bijvoorbeeld “handen schudden” ook in de Westerse cultuur niet meer als gewoonte terug gaat komen en dat mensen ook in de toekomst afstand blijven houden.”

Meer informatie op: www.aohostels.com/en/covid-19/


Dit is een on-geredigeerde versie van het persbericht dat gestuurd is naar nieuws@elkedagvakantie.nl. Ook reisnieuws of triptips te melden? Stuur het naar hetzelfde adres. Alle recent ontvangen persberichten zijn te vinden op www.elkedagvakantie.nl/persberichten